Glówny ciezar tej pomocy spada na nauczyciela, zwlaszcza, gdy problemy te lacza sie z nauka w klasie

Główny ciężar tej pomocy spada na nauczyciela, zwłaszcza, gdy problemy te łączą się z nauką w klasie. Nauczyciele również pomagają dzieciom w ich problemach osobistych, a nawet w przypadku zaburzeń psychicznych, oczywiście, o ile mają odpowiednie po temu dane, właściwy stosunek do dzieci, a wreszcie dysponują dostateczną ilością -czasu. Tym niemniej zawsze będą istniały specjalne i indywidualne potrzeby, które są poza zasięgiem nauczyciela. Potrzeby te zazwyczaj wymagają interwencji specjalistów – doradców szkolnych, psychologów, asystentów społecznych, pielęgniarek szkolnych, lekarzy i kierownictwa szkoły, to jest osób, które zapewniają usługi poradnictwa w danej szkole. Czasem specjaliści ci pomagają, pracując ze skierowanymi do nich dziećmi. Czasem zadanie ich polega na komunikowaniu się z dzieckiem od czasu do czasu, w okresie planowania dalszego wykształcenia i wyboru zawodu. Czasem pracują oni z nauczycielami udzielając im konsult acji, a czasem wreszcie uczestniczą wraz z nauczycielami i dyrekcją szkoły w konferencjach dotyczących danego przypadku. [więcej w: terapia uzaleznien, leczenie uzależnień, leczenie łysienia ]

Jego zachowanie stopniowo stawalo sie bardziej utemperowane

Jego zachowanie stopniowo stawało się bardziej utemperowane. Przyłączał się do gier, ale czasem niechętnie przyjmował wybór na przywódcę. Przez resztę roku bardzo porządnie uczęszczał do przedszkola. Kiedy kończył się czerwiec, doprawdy ciężko było mi rozstać się z Johnnym – miałam uczucie zadowolenia, że udało mi się dopomóc mu w znalezieniu sobie miejsca w szkole, a może w społeczeństwie. Być może, niektórzy moi czytelnicy mówią w tej chwili, „Najskuteczniejsza był, aby tu terapia kijów. Z drugiej strony nie wierzyłam, aby kara wpłynęła na zmianę jego zachowania. Jedyny raz, gdy starałam się jak najmniej zaznaczyć swój autorytet, doprowadziło to do wybuchu pasji z jego strony. STRESZCZENIE Chociaż masowe nauczanie jest koniecznym i pożądanym aspektem naszej cywilizacji, nie rozwiązuje jednak w pełni wszystkich problemów wychowania, Jeżeli mamy zaspokoić potrzeby nauczania wszystkich dzieci, to metody masowego nauczania należy uzupełnić środkami przewidującymi pomoc zindywidualizowaną, gdy tego zachodzi potrzeba. [przypisy: endometrioza leczenie hormonalne, endometrioza leczenie, leczenie alkoholizmu ]