PROMIENICA WATROBY

PROMIENICA WĄTROBY (ACTINOMYCOSIS HEPATIS) Promienica wątroby jest chorobą bardzo rzadką. Aleksander Zawadzki znalazł w piśmiennictwie do r. 1928 zaledwie 37 przypadków tej choroby. Promienica wątroby powstaje wskutek zakażenia wątroby promieniowcami (t. II), najczęściej z przewodu pokarmowego, zwłaszcza w przypadkach promienicy kątnicy i wyrostka robaczkowego. Rzadziej pierwotne ognisko znajduje się w płucach lub w nerkach. Promieniowce wywołują w wątrobie nacieki, które rozmiękając tworzą ropnie otoczone odczynowym wałem łącznotkankowym. Sprawa ciągnie się latarni, powoli szerząc się dochodzi do torebki wątrobowej i wywołuje jej zapalenie, przeważnie suche, z następowymi zrostami wątroby ze ścianą klatki piersiowej lub z powłokami brzusznymi. Wątroba dotknięta promienicą jest powiększona, zbita, bolesna na ucisk. Żółtaczka i puchlina brzuszna bywają rzadko. W krwi stwierdza się przeważnie niedokrwistość i zwiększenie liczby białych krwinek. Przechodząc na klatkę piersiową lub na powłoki brzuszne sprawa chorobowa wywołuje twarde nacieki z krętymi, ciasnymi przetokami, które przebijają się ostatecznie na zewnątrz. Nacieki nasuwają na myśl promienicę wątroby. Wykrycie promieniowców w ropie z przetok rozstrzyga ostatecznie rozpoznanie. Rokowanie w promienicy wątroby jest zawsze bardzo poważne. IV. ZIARNICA ZŁOŚLIWA WĄTROBY (LYMPHOGRANULOMATOSIS HEPATIS) Jako zmiana odosobniona ziarnica złośliwa wątroby zdarza się bardzo rzadko W ogromnej większości przypadków ziarnica wątroby jest tylko jednym z częstych objawów ziarnicy złośliwej uogólnionej. [więcej w: leczenie pod mikroskopem, ośrodek odwykowy, leczenie łysienia ]

Zmiany marskie w watrobie moga powstawac takze w nastepstwie gruzliczego przewleklego rozlanego zapalenia wytwórczego jej torebki

Zmiany marskie w wątrobie mogą powstawać także w następstwie gruźliczego przewlekłego rozlanego zapalenia wytwórczego jej torebki tperihepatitis productioa diffusa chronica tuberculosa), towarzyszącego zazwyczaj przewlekłemu zapaleniu gruźliczemu otrzewnej. Torebka w tych przypadkach jest znacznie zgrubiała, gładka, lśniąca. Jest to tzw. wątroba lukrowana. Curschmann nadał jej tę nazwę ze względu na to, że taka wątroba wygląda jakby była oblana skrzepłym cukrem. Kurczenie się torebki wiedzie do zmniejszenia się wątroby i do znacznego utrudnienia krążenia w żyle wrotnej z jego następstwami, tym bardziej że od zgrubiałej torebki odchodzą w głąb wątroby liczne pasma tkanki włóknistej. Taką marskość wątroby nazywam rzekomą marskością wątroby pochodzenia otrzewnego (pseudocirrhosis. hepatis peritonaealis). Utrudnienie krążenia w wątrobie na tle gruźliczym może powstawać także wtedy, gdy w następstwie zaciskającego zapalenia osierdzia (peri carditis constrictiva), najczęściej pochodzenia gruźliczego, wytworzą się potężne zrosty, zaciskające ujścia żył wątrobowych do dolnej żyły głównej. Tej sprawie towarzyszy nieraz także gruźlicze zapalenie wytwórcze torebki wątrobowej. Powstająca w tych warunkach wątroba lukrowa na Picka jest bardzo znacznie powiększona i twarda. Pick, który opisał ten zespół osierdziowo-wątrobowy, nazwał go rzekomą marskością wątroby pochodzenia osierdziowego (pseudo cirrhosis hepatis pericardiaca, t. I.) Objawy. Postaci prosówkowe gruźlicy płuc nie mają klinicznego znaczenia, tym bardziej że przebiegają przeważnie bez objawów przedmiotowych. W przypadkach guzowatej gruźlicy wątroby, a także w razie wytworzenia się większych ropni gruźliczych chorzy uskarżają się na bóle w prawym podżebrzu, a przedmiotowo stwierdza się nieco powiększoną i bolesną wątrobę oraz podżółtaczkowe zabarwienie białkówek i twardego podniebienia. [patrz też: leczenie łysienia, leczenie endometriozy, ośrodek odwykowy ]