Chemotakeis zaczeto tlumaczyc zmianami napiecia powierzchniowego

Teoria fizyko-chemiczna Bardziej uzasadniona jest teoria fizyko-chemiczna emigracji leukocytów, która powstała w zarysach jeszcze przed teorią biologiczną i znalazła znów swoich zwolenników na podstawie wyników nowszych badań. Chemotakeis zaczęto tłumaczyć zmianami napięcia powierzchniowego . Teoria,ta przedstawia się w ten sposób, że w miejscu uszkodzenia komórek powstają ciała, które działają na napięcie powierzchniowe leukocytów, obniżając je w miejscu zwróconym do ogniska zapalnego. Prze obniżenie napięcia powierzchniowego, spowodowanego: rozpadem -tkanek, powstaje efekt dodatniej chemoksis. Ciała chemotaksyczne przechodzą przez dyfuzję do tkanek i naczyń krwionośnych, zwłaszcza przez te miejsca naczyń, gdzie znajdują się stomata. Leukocyty, znajdując ciała chemotaksyczne w miejscach dyfuzji tych ciał, obniżają swoje napięcie powierzchniowe i dzięki temu wypuszczają niby-nóżki poruszając się w kierunku tych ciał, to jest w kierunku ściany naczyniowej. Gdy tylko, leukocyty zetkną się ze ścianą naczynia, to dzięki nasyceniu ich dałam i chemotaktycznymi posiadają takie napięcie powierzchniowe jak i komórki ścianki naczynia. Dwie powierzchnie o tym samym napięciu powierzchniowym dążą do połączenia się, co powoduje przyklejanie się -leukocytów do ściany naczynia: Tymi zmianami napięcia powierzchniowego należy tłumaczyć zjawisko przyklejania się leukocytów do ścian naczyń. [podobne: polsart plus, zolpidemi tartras, poliklinika zielona gora ]

Powiązane tematy z artykułem: poliklinika zielona gora polsart plus zolpidemi tartras