Cluster-Randomized Trial of Blood-Pressure Reduction w czarnych salonach fryzjerskich

Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze jest poważnym problemem wśród nie-latynoskich czarnych mężczyzn, którzy są niedostatecznie reprezentowani w próbach interwencji farmaceutycznych w tradycyjnych placówkach opieki zdrowotnej. Metody
Przyłączyliśmy kohortę 319 czarnych mężczyzn o skurczowym ciśnieniu krwi 140 mm Hg lub więcej z 52 należących do czarnych fryzjerów (nietradycyjna opieka zdrowotna) w randomizowanym badaniu klinicznym, w którym warsztaty fryzjerskie zostały przydzielone do interwencji prowadzonej przez farmaceuty (w którzy fryzjerzy zachęcali do spotkań w salonach fryzjerskich z specjalistami farmacji, którzy przepisywali terapię lekową w ramach porozumienia o współpracy z lekarzami uczestników) lub do aktywnego podejścia kontrolnego (w którym fryzjerzy zachęcali do modyfikacji stylu życia i wizyt lekarskich). Pierwszorzędowym wynikiem była redukcja skurczowego ciśnienia krwi po 6 miesiącach.
Wyniki
W punkcie wyjściowym średnie skurczowe ciśnienie krwi wynosiło 152,8 mm Hg w grupie interwencyjnej i 154,6 mm Hg w grupie kontrolnej. Po 6 miesiącach średnie skurczowe ciśnienie krwi spadło o 27,0 mm Hg (do 125,8 mm Hg) w grupie interwencyjnej io 9,3 mm Hg (do 145,4 mm Hg) w grupie kontrolnej; średnie zmniejszenie było o 21,6 mm Hg większe w przypadku interwencji (95% przedział ufności, 14,7 do 28,4; P <0,001). Poziom ciśnienia krwi mniejszy niż 130/80 mm Hg uzyskano u 63,6% uczestników grupy interwencyjnej w porównaniu z 11,7% uczestników w grupie kontrolnej (p <0,001). W grupie interwencyjnej wskaźnik zatrzymania kohorty wynosił 95%, a było kilka zdarzeń niepożądanych (trzy przypadki ostrego uszkodzenia nerek).
Wnioski
Wśród czarnych męskich fryzjerów z niekontrolowanym nadciśnieniem, promocja zdrowia przez fryzjerów spowodowała większą redukcję ciśnienia krwi w połączeniu z zarządzaniem lekami w salonach fryzjerskich przez wyspecjalizowanych farmaceuci. (Finansowane przez National Heart, Lung, and Blood Institute i inne; ClinicalTrials.gov number, NCT02321618.)
[więcej w: ambisentencja, wierzbownica drobnokwiatowa skutki uboczne, polsart plus ]

Powiązane tematy z artykułem: ambisentencja polsart plus wierzbownica drobnokwiatowa skutki uboczne