Czas, który uplywa do wytworzenia sie leukocytów wielojadrzastych

Czas, który upływa do wytworzenia się leukocytów wielojądrzastych, jest ogóle różny, ale jednakowy dla danego rodzaju uszkodzenia. Wynosi on od l minuty do 4,5 godzin dla większości ciał wywołujących zapalenie i bakterii. W początkowych okresach zapalenia brak wykształconych wielojądrzastych leukocytów, natomiast elementy wyglądające jak rozpadłe leukocyty obecne są już przed wytworzeniem się leukocytów. Nie mogą więc one pochodzić z rozpadu, a są raczej Jeszcze niedojrzałą postacią późniejszych leukocytów. W jałowej ranie ciętej spotykamy dojrzałe leukocyty po 20 minutach. Pięć minut wcześniej znajdujemy w ranie zmienione jądra i niedojrzałe komórki leukocytów. Jest rzeczą znamienną, że w pobliżu żył i naczyń włosowatych jądra zmieniają się szczególnie obficie i w przemianie tej uczestniczą również jądra-; komórek ścian naczyniowych. Obrazy te były tłumaczone jako przechodzące leukocyty. Tłumaczenie to, według Grawitza, nie wyjaśnia obecności zmian jądrowych wczesnego okresu zapalenia oraz szybkiego przechodzenia krwinek białych przez ścianę naczynia. Wobec tego Grawitz uważa, że nieprawdopodobne jest, by w każdym zapaleniu widoczne w ściance naczynia leukocyty należały do przechodzących ciałek, tym bardziej, że przybrzeżne ustawianie się leukocytów nie należy do reguły. [przypisy: hydrofity pod mikroskopem, hydrofity, wierzbownica drobnokwiatowa skutki uboczne ]

Powiązane tematy z artykułem: hydrofity polsart plus wierzbownica drobnokwiatowa skutki uboczne