Glówny ciezar tej pomocy spada na nauczyciela, zwlaszcza, gdy problemy te lacza sie z nauka w klasie

Główny ciężar tej pomocy spada na nauczyciela, zwłaszcza, gdy problemy te łączą się z nauką w klasie. Nauczyciele również pomagają dzieciom w ich problemach osobistych, a nawet w przypadku zaburzeń psychicznych, oczywiście, o ile mają odpowiednie po temu dane, właściwy stosunek do dzieci, a wreszcie dysponują dostateczną ilością -czasu. Tym niemniej zawsze będą istniały specjalne i indywidualne potrzeby, które są poza zasięgiem nauczyciela. Potrzeby te zazwyczaj wymagają interwencji specjalistów – doradców szkolnych, psychologów, asystentów społecznych, pielęgniarek szkolnych, lekarzy i kierownictwa szkoły, to jest osób, które zapewniają usługi poradnictwa w danej szkole. Czasem specjaliści ci pomagają, pracując ze skierowanymi do nich dziećmi. Czasem zadanie ich polega na komunikowaniu się z dzieckiem od czasu do czasu, w okresie planowania dalszego wykształcenia i wyboru zawodu. Czasem pracują oni z nauczycielami udzielając im konsult acji, a czasem wreszcie uczestniczą wraz z nauczycielami i dyrekcją szkoły w konferencjach dotyczących danego przypadku. [więcej w: karta tunelowania teredo co to jest, dermatolog olkusz, karta tunelowania teredo ]

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog olkusz karta tunelowania teredo karta tunelowania teredo co to jest