Mutacje somatyczne w mózgowych malformacjach korowych AD 10

DYNC1H1 tworzy kompleks z białkiem LIS1, a fenotyp mutanta DYNC1H1 jest niezwykle podobny do fenotypu zmutowanego LIS1 w swojej tylnej dominacji. Chociaż skupiliśmy się na identyfikacji mutacji somatycznych, które mają wpływ na mózg, ale są one wykrywalne na niskim poziomie w komórkach krwi, niektóre ważne mutacje somatyczne wpływające na mózg wydają się być całkowicie niewykrywalne we krwi. Tetrasomia mozaikowata 12p w zespole Pallister-Killian jest zwykle niewykrywalna we krwi, ale jest łatwo wykrywalna w fibroblastach skóry i wymazach z policzków.23 Niedawno donoszono o mutacji punktowej AKT3 i 1-krotnym zwiększeniu liczby kopii chromosomu związanym z hemimegalencefalią, ale nie mogliśmy wykryć te mutacje we krwi.7 Korzystając z naszego panelu, wykryliśmy mutację AKT3 w DNA z mózgu, ale nie z krwi, pomimo ponad 3000-krotnego pokrycia genu AKT3 z DNA krwi (dane nie pokazane). Identyfikacja niektórych wysoce toksycznych mutacji może ostatecznie być możliwa tylko w dotkniętych tkankach. W ostatnich badaniach mozaikę somatyczną zidentyfikowano u 23% pacjentów z zespołem Cornelia de Lange, analizując DNA z wymazu z jamy ustnej.24 Obecność mutacji mozaikowych potwierdzono DNA ze śliny i wymazów z policzków od jednego z uczestników naszego badania ( Uczestnik DC-401, który miał zespół podwójnej kory mózgowej) i wyższy odsetek zmutowanego allelu był obecny w wymazie policzkowym niż we krwi (Tabela S10 w Dodatku Uzupełniającym); jednak dalsze badania są wymagane w celu określenia rozmieszczenia wariantów somatycznych między krwią, skórą, śliną i mózgiem.
Sekwencjonowanie całego egzomu ma ważne miejsce w ocenie zaburzeń neurorozwojowych, 25,26, ale może on ominąć warianty somatyczne, jeśli odczytana głębokość lub częstotliwość odczytu alleli alternatywnych jest niska, o czym świadczy fakt, że w naszym badaniu mutacja TUBB2B zostało pominięte przy użyciu sekwencjonowania całego egzema u jednego uczestnika z pachygrią. Dopóki sekwencjonowanie całego egzema z bardzo dużym zasięgiem nie jest rutynowo dostępne, panele genów pozwalają na większą głębokość pokrycia i opłacalne wykrywanie wariantów somatycznych.27 Przyszłe zastosowania paneli sekwencyjnych mogą pozwolić na pomyślne przesłuchanie innych zaburzeń o znanym mozaiźmie i zapewnić zrozumienie innych zaburzeń z wysokim odsetkiem mutacji de novo, takich jak zaburzenia ze spektrum autyzmu i inne zaburzenia neuropsychiatryczne.
[hasła pokrewne: polimialgia reumatyczna, ismigen szczepionka, guz brunatny ]

Powiązane tematy z artykułem: guz brunatny ismigen szczepionka polimialgia reumatyczna