Najmniejsze napiecie powierzchniowe posiadaja leukocyty w miejscach stomata

Najmniejsze napięcie powierzchniowe posiadają leukocyty w miejscach stomata, gdzie nasycenie ciałami chemotaksycznymi jest największe. Dzięki temu leukocyty najłatwiej przechodzą w tych miejscach poza naczynia. ,Stomata, w myśl nowszych poglądów nie należy rozumieć jako swoiste otwory, lecz jako istotę koloidową bardzo łatwo przechodzącą ze stanu gelu w zol pod wpływem czynników fizycznych i dlatego bardziej przepuszczalną. Dalsza wędrówka leukocytów jest uwarunkowana również obniżeniem ich napięcia powierzchniowego i dążeniem do miejsca, w którym powstaje najwięcej ciał obniżających napięcie powierzchniowe. Bakterie, które wytwarzają najwięcej ciał chemotaksycznych, obniżają znacznie napięcie powierzchniowe leukocytów, dzięki czemu krwinki białe wypuszczają liczne niby-nóźki i otaczają nimi ciało bakteryjne. Zmianą więc napięcia powierzchniowego można tłumaczyć również zjawisko fagocytozy. Badania dalsze wykazały, że w zjawisku emigracji leukocytów biorą udział także jony wodorowe. Jony wodorowe zmieniają pH środowiska i przez to wpływają na powierzchniowe napięcie krwinek białych (napięcie powierzchniowe leukocytów znacznie obniża się w środowisku kwaśnym). Dalej w wywoływaniu zmian w napięciu powierzchniowym leukocytów odgrywają rolę produkty rozpadu ,białka, lipidów, histamina i inne . [hasła pokrewne: poliklinika zielona gora, maść vita pos, polsart plus ]

Powiązane tematy z artykułem: maść vita pos poliklinika zielona gora polsart plus