Nalezy wylaczyc ognisko ropne w uchu srodkowym i leczyc operacyjnie inne towarzyszace zapaleniu opon powiklania wewnatrzczaszkowe

Obok zupełnego nihilizmu terapeutycznego rozwijał się kierunek najradykalniejszego postępowania operacyjnego (tylko agonia jest przeciwwskazaniem do operacji). Skrajność poglądów wynikała z olbrzymiej śmiertelności nie operowanych i operowanych chorych. Jeszcze jednak w okresie poprzedzającym obecną chemoterapię uzgodniono do pewnego stopnia . zasady postępowania operacyjnego, jedynego skutecznego wówczas leczenia. Tak zwane leczenie zachowawcze sprowadzało się wtedy zasadniczo do leczenia objawowego. Ustalono już wtedy, że każdy przypadek ropnego zapalenia opon pochodzenia usznego należy operować możliwie jak najwcześniej. Należy wyłączyć ognisko ropne w uchu środkowym i leczyć operacyjnie inne towarzyszące zapaleniu opon powikłania wewnątrzczaszkowe (Jansen: pierwszy objaw zapalenia opon jest ostatnim wezwaniem do zabiegu). Wiele ścierało się poglądów na znaczenie otwarcia błędnika w operacyjnym leczeniu zapalenia opon mózgowych. [patrz też: borówka amerykańska sadzonki, amlodypina, agencja statystów ]

Powiązane tematy z artykułem: agencja statystów amlodypina borówka amerykańska sadzonki