Podobny przebieg ma proces zapalny w tkankach nieunaczynionych

Podobny przebieg ma proces zapalny w tkankach nieunaczynionych. Jeżeli uszkodzimy rogówkę oka w samym środku, następuje najpierw przemiana zasadochłonnych jąder komórek rogówkowych dookoła ogniska. Z otaczającej tkanki łącznej powstaje następnie ziarnista protoplazma, a substancja jądrowa rogówki zamienia się na jądra leukocytów. Przemiana ta wymaga pewnego czasu (kilku godzin) zależnie od rodzaju uszkodzenia. W początkowym okresie zapalenia nie stwierdza się wykształconych leukocytów i widać wyłącznie postacie niedojorzałe, których nie można przyjmować za wędrowne i rozpadłe leukocyty. Przekształcenie się poszczególnych jąder komórkowych w leukocyty daje się uzyskać również w tkance łącznej podskórnej martwych zwierząt. Jeżeli do kawałków skóry zabitych królików wstrzykniemy ciała utleniające lub tlen, to jądra komórek łączno- tkankowych przekształcają się w dojrzałe i niedojrzałe leukocyty. To samo daje się osiągnąć w słabym stopniu wstrzykiwaniem osocza i surowicy krwi. Wydaje się więc, że opisane przez Grawitza procesy komórkowe uzależnione są od miejscowych, lepszych warunków odżywiania komórek i dopływu tlenu. Ponieważ warunki te spotykamy u żywego zwierzęcia przede wszystkim w otoczeniu żył i naczyń włosowatych, to nacieki około- naczyniowe w stanach zapalnych znajdują wytłumaczenie. Na podstawie swoich badań Grawitz twierdzi, że leukocyty nie przywędrowują do tkanki uszkodzonej i nigdy nie ulegają zmianom uprzednio im przypisywanym, lecz tkanki same mają zdolność (bez wnikania leukocytów ze krwi) wytwarzania takich samych obrazów histologicznych, które dawniej tłumaczone były wnikaniem i przemianą leukocytów. [więcej w: ismigen szczepionka, kłykciny płaskie, karta tunelowania teredo co to jest ]

Powiązane tematy z artykułem: ismigen szczepionka karta tunelowania teredo co to jest kłykciny płaskie