ROLA WYKONAWCZA I KIEROWNICZA

ROLA WYKONAWCZA I KIEROWNICZA. Przypuśćmy, że zaczniemy omawianie psychologii nauczycieli od analizy jednej z ról, które odgrywają. Role są to wycinki lub ciągi form zachowania się, które rozwinęło się w nas przy wykonywaniu stereotypowych, dobrze nam znanych czynności. Role oparte są na tym, czego oczekujemy od siebie samych, co z kolei wypływa z tego, czego inni się od nas spodziewają. Na przykład, stoimy przed klasą i dajemy hasło do oddania honorów sztandarowi narodowemu, ponieważ każdy oczekuje, że tak uczynimy i my sami zaczęliśmy od siebie tego oczekiwać. Jest to wycinek naszej roli nauczyciela. Nauczyciele mogą odgrywać wiele ról, które zazębiają się i wzajemnie na siebie zachodzą niektóre uzupełniają się, inne są sprzeczne. Role te różnią się w zależności od rodzaju szkoły i przedmiotu i oczywiście różnią się też w zależności od danej jednostki. W naszym omówieniu będziemy starali się wybrać niektóre z ról wspóln ych dla większości nauczycieli i sytuacji nauczania, jednocześnie zdając sobie sprawę, że nasz wykaz nie jest w żadnym przypadku kompletny i że nasz podział nie oznacza, że kategorie te wzajemnie się wykluczają. [więcej w: błonnik z ananasem i chromem, karta tunelowania, polimialgia reumatyczna ]

Powiązane tematy z artykułem: błonnik z ananasem i chromem karta tunelowania polimialgia reumatyczna