Slucha wskazówek nauczyciela i reakcje na muzyke i spiew rytmicznymi ruchami nóg i ramion

Słucha wskazówek nauczyciela i reakcje na muzykę i śpiew rytmicznymi ruchami nóg i ramion. Wygląda ze swego kącika zza szafy, gdy ktoś wchodzi do hallu. Raz narysował obrazek człowieka; obrazek ten dał mi, jako coś w rodzaju upominku, Złożyłem go i włożyłem Ido kieszonki koszuli. Krótko przed końcem spotkania narysował drugi obrazek i sam włożył go do tej samej kieszeni. Zaproponowano następujący plan leczenia: Po spotkaniu z Johnnym i rozmowie z nauczycielką wydawało się wskazane skierować go na odpowiednie leczenie. Kierownik szkoły dopomógł w tym i poproszono wizytującego nauczyciela o załatwienie tego skierowania. Ponadto, realizacja planu leczenia będzie się Odbywać z pomocą nauczyciela klasowego, Podkreślano, że to leczenie ma na celu wyłącznie ułatwienie przystosowania się w szkole, oraz, że całkowite usunięcie objawów chorobowych można FY osiągnąć jedynie dzięki intensywnemu programowi leczenia, ponieważ pociągałoby to za sobą konieczność wniknięcia w stosunki rodzinne. Nauczycielkę podsunięto następujące sugestie: a) prowadzić zadęcia przedszkolne w hallu, jak np. rzucanie piłką, maszerowanie i śpiew; b) przesunięcie szafy i mebli w hallu tak, aby nisza Johnnyego stała się dla niego niedostępna; c) przesunięcie stolika z pokoju przedszkolaków do hallu i zezwolenie Donnie – dziewczynce, która wyraziła chęć bawienia się z Johnnym – siedzenia przy tym stoliku, w nadziei, że chłopiec się do niej przyłączy; d) jeżeli tak zrobi, stopniowo należy dołączać kilkoro dzieci do tego stolika. Trzecie spotkanie. [więcej w: hydrofity, polimialgia reumatyczna, maść vita pos ]

Powiązane tematy z artykułem: hydrofity maść vita pos polimialgia reumatyczna