System szkoly wyznacza zakres pracy nauczyciela

System szkoły wyznacza zakres pracy nauczyciela. Dlatego pierwszą grupą omawianych przez nas ról będą te, które nauczyciele wykonują, jako przedstawiciele personelu wykonawczego i kierowniczego systemu szkolnego, Obowiązki związane z nauczaniem obejmują zajęcia pozaklasowe, jak poprawianie prac, planowanie lekcji etc. Różne obowiązki obejmują wychowawstwo, dyżury w pokojach cichej nauki, opiekę nad klubami, przygotowywanie zestawień i sprawozdań, etc. Niektóre ogólne liczby mogą być nieco przybliżone, ponieważ zaokrąglono dziesiątki. Pierwszą i najbardziej oczywistą jest rola inicjatora, kierownika uczenia się, a także rola osoby oceniającej ten proces. Przypuszczalnie, nauczyciela zatrudnia się głównie dla dopilnowania, aby uczenie się istotnie się odbywało. Rola ta jest czymś w rodzaju jądra dla innych pochodnych ról – jeżeli nie wszystkich, to w każdym razie niektórych. Jedną z takich pochodnych ról jest rola, którą Fritz Redl i Wil liam W. Wattenberg nazywają przedstawicielstwem społeczeństwa. [podobne: maść vita pos, karta tunelowania teredo, biodacyna cena ]

Powiązane tematy z artykułem: biodacyna cena karta tunelowania teredo maść vita pos