Oto chronologiczne zapiski dokonane przeze mnie po powrocie Johnnyego do klasy

Oto chronologiczne zapiski dokonane przeze mnie po powrocie Johnnyego do klasy. Donna, bardzo sympatyczna dziewczynka, ogromnie polubiła Johnnyego. Codziennie pozwalałam jej malować razem z nim na szafce, która znajdowała się w hallu. Potem dwoje lub troje dzieci dołączyło się co nich 9 października, utworzyliśmy kółko na podłodze w sali i podawaliśmy sobie piłkę. Johnny wstał i ostrożnie posunął się w kierunku grupy, poruszając się dosłownie lorek za krokiem w stronę kółka. Przyłączywszy się do innych sięgnął po piłkę. Za każdym razem, gdy ją złapał, rzucał do mnie. Po zabawie spał na kocyku, który umieścił przedszkolnego, a częściowo w hallu 10 października. Czytając dzieciom opowiadanie, podniosłam oczy Johnny stał w drzwiach. Podczas godziny zabaw przyszedł do dużego pokoju przedszkolnego i grał w piłkę nożną, mocując się z dziećmi. Jego sposób gry był bardzo gwałtowny. Podczas godziny odpoczynku przyniósł swój k ocyk do pokoju i razem z innymi dziećmi włożył go do szafy 11 października. [patrz też: endometrioza leczenie, leczenie łysienia, leczenie uzależnień ]

Slucha wskazówek nauczyciela i reakcje na muzyke i spiew rytmicznymi ruchami nóg i ramion

Słucha wskazówek nauczyciela i reakcje na muzykę i śpiew rytmicznymi ruchami nóg i ramion. Wygląda ze swego kącika zza szafy, gdy ktoś wchodzi do hallu. Raz narysował obrazek człowieka; obrazek ten dał mi, jako coś w rodzaju upominku, Złożyłem go i włożyłem Ido kieszonki koszuli. Krótko przed końcem spotkania narysował drugi obrazek i sam włożył go do tej samej kieszeni. Zaproponowano następujący plan leczenia: Po spotkaniu z Johnnym i rozmowie z nauczycielką wydawało się wskazane skierować go na odpowiednie leczenie. Kierownik szkoły dopomógł w tym i poproszono wizytującego nauczyciela o załatwienie tego skierowania. Ponadto, realizacja planu leczenia będzie się Odbywać z pomocą nauczyciela klasowego, Podkreślano, że to leczenie ma na celu wyłącznie ułatwienie przystosowania się w szkole, oraz, że całkowite usunięcie objawów chorobowych można FY osiągnąć jedynie dzięki intensywnemu programowi leczenia, ponieważ pociągałoby to za sobą konieczność wniknięcia w stosunki rodzinne. Nauczycielkę podsunięto następujące sugestie: a) prowadzić zadęcia przedszkolne w hallu, jak np. rzucanie piłką, maszerowanie i śpiew; b) przesunięcie szafy i mebli w hallu tak, aby nisza Johnnyego stała się dla niego niedostępna; c) przesunięcie stolika z pokoju przedszkolaków do hallu i zezwolenie Donnie – dziewczynce, która wyraziła chęć bawienia się z Johnnym – siedzenia przy tym stoliku, w nadziei, że chłopiec się do niej przyłączy; d) jeżeli tak zrobi, stopniowo należy dołączać kilkoro dzieci do tego stolika. Trzecie spotkanie. [więcej w: leczenie kanałowe, leczenie niepłodności, endometrioza leczenie ]