Unikanie malych zabiegów wewnatrzusznych

Unikanie małych zabiegów wewnątrzusznych (usuwanie polipów, nieoperacyjne usuwanie perlaka) w przypadkach ze wskazaniami do operacji doszczętnej zwłaszcza w obecności objawów błędnikowych chroni przed zapaleniem opon. Wczesne rozpoznanie i właściwe leczenie innych powikłań wewnątrzczaszkowych służy temu samemu celowi. b) postępowanie operacyjne zmierza do możliwie dokładnego usunięcia ogniska w kości skroniowej: w przypadkach ostrego zapalenia mastoidektomia, w przewlekłym zapaleniu operacja doszczętna z szerokim odsłonięciem opony twardej obu dołów czaszkowych zwłaszcza w miejscu przypuszczalnego przejścia zakażenia przez oponę twardą, wciąż jeszcze jest zabiegiem obowiązującym. Antrotomia z odsłonięciem opony obu dołów i zniesieniem brzegu piramidy między obu dołami w przypadkach niewątpliwie ostrego zapalenia ucha środkowego jest zabiegiem wystarczającym, niepotrzebnie zastępowanym często operacją doszczętną, która natomiast jest wskazana w przypadkach często wracającego zapalenia ucha środkowego z ukrytymi ogniskami w zmienionej błonie śluzowej jamy bębenkowej (zwłaszcza u dzieci) oraz we wszystkich przypadkach zapalenia przewlekłego ucha środkowego, we wszystkich jego postaciach nie tylko przy perlaku. [hasła pokrewne: maść vita pos kod 10, maść vita pos, guz brunatny ]

Powiązane tematy z artykułem: guz brunatny karta tunelowania teredo firmy microsoft kod 10 maść vita pos