W prawie medycznym określa organizację jednostek medycznych

Podstawową funkcją, jako pełni zbiór ustaw prawnych w naszym kraju, jest zapewnienie poczucia kontroli nad wydarzeniami mającymi w nim miejscu. Poprzez ograniczenie naturalnej wolności człowieka, umożliwia one sprawne funkcjonowanie państwa zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi w społeczeństwie. Prawo medyczne w sposób precyzyjny określa funkcjonowanie wszelkich placówek medycznych. Zawiera się w nim informacja odnośnie warunków, jakie należy spełniać aby otrzymywać niezbędne do oferowania leczenia dotacje. Wskazuje podstawy prawne powoływania takich zawodów jak lekarz, ratownik czy pielęgniarka i określa zakres ich kompetencji wraz z obowiązkami. Można śmiało rzec, że funkcjonowanie szpitali, ogłaszane w nich przetargi i wszelkie kwestie organizacyjne tychże jednostek są zapisane w prawie medycznym. Jeśli ono nie jest przestrzegane, fakt ten może być wymuszany wyrokami sądu czy odwołaniem członu zarządzającego daną placówką. Dlatego też co raz więcej prawników decyduje się na zgłębianie wcześniej wspomnianego rodzaju prawa.

Powiązane tematy z artykułem: Prawo medyczne