WATROBA TLUSZCZOWA

Przytoczony podział wątroby tłuszczowej, utrzymujący się dotychczas w podręcznikach od czasów Virchowa, został poważnie zachwiany głównie dzięki pracom Rosenfelda, który dowiódł, że tłuszcz gromadzący się w komórkach wątrobowych nie pozostaje w tzw. stłuszczeniu wątroby w nich samych, jak twierdził Virchow, lecz jest dostarczony komórkom wątrobowym z innych narządów, zwłaszcza z głównego spichlerza tłuszczów w ustroju, którym jest tkanka podskórna . Zgodnie z nowszymi zdobyczami wiedzy wątroba w warunkach prawidłowych jest narządem pośredniczącym w zaopatrywaniu narządów i tkanek w, tłuszcze. Mianowicie wątroba odkłada w swych komórkach tłuszcz przypływający do niej przez żyłę wrotną i przez naczynia chłonne z jelit, a następnie oddaje go stopniowo tkankom i narządom, zatrzymując w sobie tylko taką jego ilość, która jest niezbędna dla własnych jej potrzeb. Ilość ta wynosząca 1-2% wagi wątroby, może zwiększać się w stanach chorobowych do 40% i wyżej. Nadmiar tłuszczu powstaje wtenczas, ,gdy ustrój otrzymuje w pokarmach składników tłuszczotwórczych więcej niż prawidłowa wątroba może oddać innym narządom i tkankom, orz wtedy gdy przy niezwiększonej ilości tłuszczu zdolność komórek wątrobowych oddawania tłuszczu jest upośledzona na tle konstytucyjnym czy też pod wpływem czynników uszkadzających komórka wątrobowe. Udowodniono, że aminokwas cystyna sprzyja odkładaniu się tłuszczów w wątrobie, natomiast cholina i zwłaszcza kazeina. (tzw. związki lipotropowe) działają wprost odwrotnie, zapobiegając odkładaniu się tłuszczu w wątrobie i przyśpieszając jego usuwanie z wątroby. Dragstedt przypisuje dużą rolę ,w zachowaniu się wątroby w stosunku do tłuszczów hormonowi trzustki, któremu nadał on miano lipokaik, co w dokładnym przekładzie oznacza spalam tłuszcz. Hormon ten ma regulować przemianę tłuszczową, tak jak adrenalina reguluje przemianę cukrową. Zdaniem Dragstedta, lipokaik sprawia to u psów pozbawionych doświadczalnie trzustki, a utrzymywanych przy życiu przez karmienie surową trzustką, nie dochodzi do tłuszczowego nacieczenia wątroby, natomiast stwierdza się je u psów pozbawionych trzustki i utrzymywanych przy życiu za pomocą insuliny. [więcej w: karta tunelowania teredo co to jest, karta tunelowania teredo, wierzbownica drobnokwiatowa skutki uboczne ]

Powiązane tematy z artykułem: karta tunelowania teredo karta tunelowania teredo co to jest wierzbownica drobnokwiatowa skutki uboczne