Wprowadzenie glutenu, statusu HLA i ryzyka wystąpienia celiakii u dzieci

Związek pomiędzy ryzykiem celiakii a wiekiem, w którym gluten jest wprowadzany do diety dziecka i wczesnego schematu diety dziecka, jest niejasny. Metody
Losowo przydzielono 832 noworodkom, którzy mieli krewnego pierwszego stopnia z celiakią, do wprowadzenia dietetycznego glutenu w 6 miesiącu (grupa A) lub 12 miesięcy (grupa B). Genotyp HLA określono w 15 miesiącu życia, a serologiczne badanie przesiewowe pod kątem celiakii oceniano po 15, 24 i 36 miesiącach oraz po 5, 8 i 10 latach. Pacjenci z dodatnimi wynikami serologicznymi przeszli biopsje jelitowe. Pierwszorzędowym rezultatem była częstość autoimmunizacji celiakii i jawnej choroby trzewnej u dzieci w wieku 5 lat.
Wyniki
Spośród 707 uczestników, którzy pozostali w badaniu po 36 miesiącach, 553 miało genotyp HLA standardowego ryzyka lub wysokiego ryzyka i ukończyło badanie. W wieku 2 lat znacznie wyższy odsetek dzieci w grupie A niż w grupie B miał autoimmunologię celiakii (16% w porównaniu z 7%, P = 0,002) i jawną chorobę trzewną (12% w porównaniu z 5%, P = 0,01) . W wieku 5 lat różnice między grupami nie były już znaczące w przypadku autoimmunizacji (21% w grupie A i 20% w grupie B, P = 0,59) lub jawnej choroby (16% i 16%, P = 0,78 w dzienniku -test testowy). Po 10 latach ryzyko autoimmunizacji celiakii było znacznie większe u dzieci z wysokim ryzykiem HLA niż u osób z HLA standardowego ryzyka (38% vs. 19%, P = 0,001), podobnie jak ryzyko jawnej choroby trzewnej ( 26% vs. 16%, P = 0,05). Inne zmienne, w tym karmienie piersią, nie były związane z rozwojem celiakii.
Wnioski
Zarówno opóźnione wprowadzanie glutenu, jak i karmienie piersią nie zmieniały ryzyka celiakii wśród zagrożonych niemowląt, chociaż późniejsze wprowadzenie glutenu wiązało się z opóźnionym pojawieniem się choroby. Genotyp wysokiego ryzyka HLA był ważnym czynnikiem prognostycznym choroby. (Finansowane przez Fondazione Celiachia z Włoskiego Towarzystwa Celiakii, numer CELIPREV ClinicalTrials.gov, NCT00639444.)
Wprowadzenie
Celiakia jest ogólnoustrojowym zaburzeniem o podłożu immunologicznym powodowanym przez spożycie ziaren zawierających gluten (pszenicę, żyto i jęczmień) u osób podatnych genetycznie. Jest to jedno z najczęstszych zaburzeń przez całe życie, dotykające około 1% populacji w Europie i Ameryce Północnej 1, 2; częstość występowania tej choroby jest wyższa wśród osób, które mają krewnych pierwszego stopnia z celiakią (10 do 15%) 3,4 Częstość występowania celiakii wzrosła w krajach rozwiniętych w ostatnich dekadach; odkrycie to wskazuje na rolę jednego lub więcej możliwych czynników środowiskowych innych niż gluten.5
Tło genetyczne odgrywa kluczową rolę w predyspozycji do celiakii
[patrz też: maść vita pos, wierzbownica drobnokwiatowa skutki uboczne, polsart plus ]

Powiązane tematy z artykułem: maść vita pos polsart plus wierzbownica drobnokwiatowa skutki uboczne