Za przyklad moze tu posluzyc rozumienie mechanizmu zachowania sie

Za przykład może tu posłużyć rozumienie mechanizmu zachowania się. Czymś innym jest studiowanie katalogu krętych dróg, jakimi ludzie starają się uniknąć niepokoju i odpowiedzialności – za pomocą drobnych psychologicznych tricków, które stosują wobec siebie samych, a czymś całkiem odmiennym odkrywanie tych samych ciekawych kruczków w naszym własnym zachowaniu. Jeżeli nie posuniemy się poza pierwszą fazę katalogowania mechanizmu zachowania innych, mamy skłonność do stania się nieco apodyktycznymi, moralizującymi lub też okazujemy brak zrozumienia, gdy ktoś z naszych uczniów lub kolegów stosuje taki mechanizm zachowania. Lecz o ile doszliśmy do stadium drugiego, to jest do rozumienia, jak my sami stosujemy taki mechanizm, wówczas mamy postawę sprzyjającą raczej współpracy z uczniem czy kolegą niż przeciwstawianiu się im. Zrozumienie samego siebie łączy się ze zdolnością akceptowania i szacunku dla postaw innych ludzi. W tej książce wie le mówiliśmy o psychologicznych czynnikach i siłach, które oddziałują na życie uczniów i które w pewnym stopniu wpływają na i to, jakimi są i jak się zachowują. Podobnie, te same rodzaje sił oddziałują na życie i zachowanie nauczycieli. Na nauczycieli, podobnie jak na dzieci, wpływają norm i kryteria kultury i środowiska, a także w równej mierze odczuwają oni napięcie i wysiłek, starając się zharmonizować swoje osobiste potrzeby z wymaganiami grupy. Zarówno nauczyciele, jak i dzieci mają poczucie wolności i wysokiego morale przy kierownictwie demokratycznym, a, przeciwnie, kierownictwo autorytatywne wywołuje w nich bunt i apatię. Dlatego też mówimy, że jedną z pierwszych rzeczy, które nauczyciel musi uczynić, aby zrozumieć, co się dzieje w klasie, jest starać się zrozumieć siebie oraz, psychiczne czynniki i siły działające w jego środowisku. [przypisy: karta tunelowania, zolpidemi tartras, polimialgia reumatyczna ]

Powiązane tematy z artykułem: karta tunelowania polimialgia reumatyczna zolpidemi tartras