ZIARNICA ZLOSLIWA WATROBY

Anatomia patologiczna. Wątroba jest powiększona, przeważnie gładka. Ogniska ziarnicze wyglądają jak białe guzki i guzy wielkości główki szpilki, a nieraz wielkości małego jabłka. Drobnowidowo stwierdza się w nich swoistą tkankę ziarniczą. Objawy. Prócz objawów uogólnionej ziarnicy złośliwej, które rozstrzygają o rozpoznaniu, stwierdza się w ziarnicy złośliwej wątroby wątrobę powiększoną, zbitą, gładką, niekiedy także żółtaczkę, zależną od ucisku ziarniczo zmienionych węzłów we wrotach wątroby, albo guzów wewnątrzwątrobowych na przewody żółciowe. Przebieg i rokowanie jest takie samo jak w ziarnicy złośliwej uogólnionej. Leczenie w ziarnicy złośliwej wątroby polega na oszczędzaniu i wzmacnianiu ustroju i na okresowym stosowaniu leczenia radiologicznego, a w przerwach leczenia przetworami arsenowym i według zasad leczenia ziarnicy złośliwej uogólnionej spostrzeżeń, dotyczących leczenia ziarnicy wątroby nitrogranulogenem, nie ogłoszono. Można jednak spodziewać się jego skuteczności. Sposób postępowania p. t. II. F. ZWYRODNIENIA WĄTROBY (DEGENERATIO HEPATIS) W wątrobie jak i w innych narządach miąższowych spotyka się w stanach chorobowych zwyrodnienie miąższowe (degeneratio parenchy-matosa), tłuszczowe (degeneratio adiposa), skrobiowate (degeneratio amyoidea) i wodniczkowe (degeneratio hydropica s. vacuolaris). Z wyrodnienia miąższowe i wodniczkowe stanowią pierwszy stopień uszkodzenia wątroby. W klinice nie odgrywają one samodzielnej roli. L WĄTROBA TŁUSZCZOWA (HEPAR ADIPOSUM) Określenie i wywód chorobowy. Odróżnia się 2 stany cechujące się nadmierną zawartością tłuszczów w wątrobie, mianowicie otłuszczenie, czyli naciek tłuszczowy (infiltratio aduposo s lipomatosis hepatis) i stłuszczenie, czyli zwyrodnienie tłuszczowe wątroby (steaiosis degenerativa hepatis s. degeneratio ł.epatis adiposa). Przez miano: otłuszczenie wątroby rozumie się sprawę polegającą na nadmiernym odkładaniu się tłuszczu w wątrobie z pokarmów zawierających dużo tłuszczów i węglowodanów. Ogromną rolę w tej sprawie przypisuje się w wywodzie chorobowym także czynnikom konstytucyjnym i zaburzeniom czynności gruczołów dokrewnych. Natomiast miano: stłuszczenie wątroby stosuje się do stanu chorobowego, polegającego na zwyrodnieniu tłuszczowym protoplazmy komórek wątrobowych. [podobne: hydrofity, ambisentencja, biodacyna cena ]

Powiązane tematy z artykułem: ambisentencja biodacyna cena hydrofity