Zmiany marskie w watrobie moga powstawac takze w nastepstwie gruzliczego przewleklego rozlanego zapalenia wytwórczego jej torebki

Zmiany marskie w wątrobie mogą powstawać także w następstwie gruźliczego przewlekłego rozlanego zapalenia wytwórczego jej torebki tperihepatitis productioa diffusa chronica tuberculosa), towarzyszącego zazwyczaj przewlekłemu zapaleniu gruźliczemu otrzewnej. Torebka w tych przypadkach jest znacznie zgrubiała, gładka, lśniąca. Jest to tzw. wątroba lukrowana. Curschmann nadał jej tę nazwę ze względu na to, że taka wątroba wygląda jakby była oblana skrzepłym cukrem. Kurczenie się torebki wiedzie do zmniejszenia się wątroby i do znacznego utrudnienia krążenia w żyle wrotnej z jego następstwami, tym bardziej że od zgrubiałej torebki odchodzą w głąb wątroby liczne pasma tkanki włóknistej. Taką marskość wątroby nazywam rzekomą marskością wątroby pochodzenia otrzewnego (pseudocirrhosis. hepatis peritonaealis). Utrudnienie krążenia w wątrobie na tle gruźliczym może powstawać także wtedy, gdy w następstwie zaciskającego zapalenia osierdzia (peri carditis constrictiva), najczęściej pochodzenia gruźliczego, wytworzą się potężne zrosty, zaciskające ujścia żył wątrobowych do dolnej żyły głównej. Tej sprawie towarzyszy nieraz także gruźlicze zapalenie wytwórcze torebki wątrobowej. Powstająca w tych warunkach wątroba lukrowa na Picka jest bardzo znacznie powiększona i twarda. Pick, który opisał ten zespół osierdziowo-wątrobowy, nazwał go rzekomą marskością wątroby pochodzenia osierdziowego (pseudo cirrhosis hepatis pericardiaca, t. I.) Objawy. Postaci prosówkowe gruźlicy płuc nie mają klinicznego znaczenia, tym bardziej że przebiegają przeważnie bez objawów przedmiotowych. W przypadkach guzowatej gruźlicy wątroby, a także w razie wytworzenia się większych ropni gruźliczych chorzy uskarżają się na bóle w prawym podżebrzu, a przedmiotowo stwierdza się nieco powiększoną i bolesną wątrobę oraz podżółtaczkowe zabarwienie białkówek i twardego podniebienia. [patrz też: karta tunelowania teredo, kłykciny płaskie, ambisentencja ]

Powiązane tematy z artykułem: ambisentencja karta tunelowania teredo kłykciny płaskie